050701SomenChanpuru

050702KawaJu

050703Momo

050704Tonkatu

050705Moritomi

050706Tenpra

050707Okonomi

050708Dourin

050708SoneTako

050709Daiginjo

0500710Menme

050710Cabbage

050711Goya

050711Kuzukiri

050712Morning
050712Tenkochi

050713Tenkochi

050714Mondo

050715Morning

050715

050716TeriYaki

050717Tohri

050717Tyaduke

050718Ginrin

050718Nantan

050718VinVin

050719Tenpra

050720HotDog

050720ReMen

050721Curry

050721Moti

050722SoMen

050723Hiyamugi

050723TaikoZusi

050724_333

050724Cake_Mazui

050724Hanamaru

050725Curry

050726KissTen

050727Morning

050728Pizza

050729Ham

050730Hanaikada

050731HotPlate